ПАРТНЬОРСТВО

Във връзка с концепцията си за сътрудничество с малкия и среден бизнес и в стремежа да предложи на товародателя качество, бързина и сигурност на доставка, на които клиентите са свикнали до този момент, БУЛЕМ ЛОГИСТИК обявява политика на партньорство в извършването на превози като предлага ясна програма основаваща се на следните принципи:

• Отлична платежоспособност;
• Бързо и сигурно заплащане на транспортните фактури;
• Банкови и кеш разплащания;
• Дългосрочни партньорски отношения и постоянен контакт с нашите служители;
• Заетост на автомобилите през цялата година;
• Транспорти от/до ЕС с ремарке на БУЛЕМ ЛОГИСТИК ООД и влекач на партньора;
• Транспорти от/до ЕС за цели композиции.

Предпоставки за партньорство с БУЛЕМ ЛОГИСТИК ООД

• Валиден транспортен лиценз;
• Разрешителни;
• CMR-застраховка;
• Надеждни и добре обучени шофьори;
• Автомобили, отговарящи на изискванията за международен транспорт.

Нашето успешно сътрудничество ще даде нов тласък на Вашия бизнес, както и възможност за изява на международните пазари за превоз на товари.

 

 

 

 

 

 

Къде се намираме:

 

България,  Варна, 9000
бул. Сливница 52, офис 16
тел.: 052 633157
факс: 052 633096

изпълнителен директор
0894 499588, 0888 679120
bulemltd(at)gmail.com

транспорт с
температурен режим

0888 232733
bulemlogistic(at)gmail.com

спедиция на товари
0894 499595
bulemlogistic(at)gmail.com

Back to top